NOg even geduld….

Onze website is op dit moment in aanbouw. 

Volg ons intussen op Instagram via @WIJdehorst voor de laatste updates.

We hebben Grond!

Op het perceel van Land van Ons in Wassenaar, starten wij een regeneratieve tuinderij; 

WIJdehorst

Het perceel van bijna 7 hectare midden in de randstad biedt prachtige kansen om de directe omgeving van gezonde groenten en fruit te voorzien.

 

Samenwerken met de natuur
Door middel van regeneratieve landbouw denken wij dat het mogelijk is om op een verantwoorde manier voedsel te verbouwen. Dus zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen maar juist door samen te werken met de natuur. 

De komende jaren gaan we een grote diversiteit aan lekkere en voedzame groenten, fruit, bloemen en kruiden telen, waarmee we bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem en herstel van bodem en biodiversiteit.

 

Over ONs

Erwin de Jong is de drijvende kracht achter WIJdehorst en voormalige tuinder van NoordWIJde, waar hij samen met Marlijn Nauta een succesvolle zelfoogsttuin heeft opgebouwd. 

Samen met medewerkers, stagiaires en vrijwilligers veranderen we de voormalige kwekerij langzaam maar zeker naar een veelzijdige tuinderij en pluktuin. 

Ons doel is om een bloeiende gastvrije tuinderij op te bouwen waar we gezond voedsel produceren met een positief effect op de natuur en de mensen om ons heen.

Het plan

WIJdehorst gaat op het perceel van Land van Ons in Wassenaar op duurzame wijze groenten, fruit, bloemen en kruiden telen.
Onze ambitie als regeneratieve tuinderij is om bij te dragen aan een gezond en duurzaam voedselsysteem, waarbij we tegelijkertijd een plek willen bieden voor recreatie, educatie en ontspanning. De tuinderij is dus niet alleen een plek voor voedselproductie, maar ook een plek waar mensen zich kunnen opladen of kunnen genieten van alles wat groeit en bloeit.

Waarom?

We realiseren ons dat de huidige landbouwpraktijken niet langer houdbaar zijn. Door schaalvergroting en het gebruik van kunstmest en pesticiden putten we steeds meer vruchtbare landbouwgrond uit. Het ecosysteem lijdt eronder en de biodiversiteit neemt af. Daarnaast importeren we enorme hoeveelheden voedsel uit andere werelddelen, terwijl er voldoende mogelijkheden zijn om deze lokaal op een duurzame manier in te richten. 

Mensen in de stedelijke omgeving zijn losgeraakt van de natuur en hebben geen idee waar hun voeding vandaan komt en wij willen hiervoor een oplossing bieden.

Hoe?

Op WIJdehorst combineren we relevante principes van regeneratieve landbouw en permacultuur. Onze focus zal bij aanvang vooral liggen op het herstellen en versterken van het bodemleven en deze gezond en vruchtbaar te houden. Dit is de basis voor hoogwaardige en voedzame gewassen, waarbij ook de biodiversiteit en het milieu wordt hersteld naar een duurzaam niveau. 

Dit betekent in de praktijk dat:

  • We de bodem zo min mogelijk verstoren. Het bodemleven kan dan ongestoord zijn werk doen en vocht wordt zo beter vastgehouden.
  • We gebruiken geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen.
  • Telen van grote variëteiten gewassen in verschillende lagen, denk aan bomen en struiken gecombineerd met bodembedekkers die elkaar versterken. 
  • We stellen daarbij WIJdehorst open voor mensen om te komen ontspannen, proeven en genieten van alles wat er groeit op de tuinderij.